2018-04-09 13:26 #0 av: Gergö

Kära Runmaröarna!

Jag är arkitekt och läser just nu en magister-utbildning i Urbana Studier på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Mitt examensarbete innefattar en analys och ett utvecklingsförslag för Runmarö och jag behöver just er hjälp!
För att på bästa sätt förstå vad ni, de boende, vill och behöver få utvecklat i området gör jag en undersökning. Det vore till stort hjälp om du kan hjälpa mig med detta och svara på frågorna i formuläret nedan.
https://goo.gl/forms/oSg42rAcLxXwxxBK2

För att delta ska du tillbringa minst två veckor på Runmarö per år. Frågorna behandlar följande ämnen: Demografi, Vanor,  Miljöhänsyn, Tillgivenhet för platsen, Godtagande av stadsutveckling.

Vänligen svara innan den 30e April. Tusen tack för din hjälp!

Med vänliga hälsningar:

Gergely L´Auné
laune.gergely@gmail.com